Phần phim ngắn ngớ ngẩn tiếp theo của Đảo ấu trùng và Bộ phim Đảo ấu trùng xoay quanh những sự cố vụng về của đôi bạn hay xì hơi Đỏ và Vàng trong thành phố.