Ba học sinh lớp 8 hết sức khác biệt đã lập ra câu lạc bộ trò tiêu khiển để vượt qua những lố bịch của trường cấp hai. Đại loại thế. Họ chỉ muốn vui vẻ mà thôi.