Rosie và Alex đã là bạn từ khi còn nhỏ và không thể tưởng tượng mình là một cặp. Tuy nhiên, khi họ đi theo những hướng khác nhau, họ nhận ra rằng họ được tạo ra cho nhau.