Hành trình của cha và con gái trong việc khám phá bí ẩn về sự diệt vong của Trái đất.