Bộ phim xoay quanh hành trình cuối cùng của đôi quân chờ đợi số phận của mình đến.