Chân trời đỏ (Phần 3)

Sky Rojo (Season 3) (2023)

Nội dung phim

Coral, Gina và Wendy tạo dựng cuộc sống mới và tìm thấy tình yêu ở Almería. Nhưng với việc Romeo muốn trả thù, sự bình yên của họ sẽ không kéo dài lâu.

Bình luận phim