Một nhóm bạn đến một thị trấn hẻo lánh để thực hiện một dự án phim ngắn nhưng khi họ sử dụng một loại chất gây nghiện hứa hẹn sẽ đưa họ lên chín tầng mây, thay vào đó họ lại phải trải qua địa ngục.