Cuộc sống của các cư dân Baltimore giao thoa khi họ đối mặt với sự phức tạp và cạm bẫy của các mối quan hệ hiện đại với tư cách là bạn bè lẫn người yêu.