Một bản làm lại của 9 tập cuối trong Code Geass R2, là một phần tiền truyện cho Lelouch của sự phục sinh.