Vào những năm 1970, tên sát nhân máu lạnh Charles Sobhraj nhằm vào những du khách thám hiểm đường mòn hippie tại Nam Á. Dựa trên những sự kiện chấn động có thật.