Khi Seth Brundle thực hiện một bước đột phá lớn về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực dịch chuyển tức thời, anh quyết định tự mình thử nghiệm nó. Anh ta không hề hay biết, một con ruồi nhà thông thường đã xâm nhập vào bên trong thiết bị và cả hai trở thành một.