Bộ phim tiểu sử này dõi theo hành trình không tưởng của chủ xuất bản tạp chí Hustler, từ khởi đầu tại câu lạc bộ thoát y cho đến các cuộc chiến tự do ngôn luận tại Tòa án Tối cao.