Một cặp đôi trẻ cố gắng tìm nhau trong một thành phố bị tàn phá bởi một loại bệnh dịch kỳ lạ - nạn nhân của dịch này trở thành những kẻ tàn bạo điên cuồng, khát máu.