Dấu Hiệu Thứ Bảy

The Seventh Sign (1988)

Nội dung phim

Abby là một phụ nữ đang mang thai với một khách trọ mới tò mò trong căn hộ phía trên nhà để xe của cô ấy. Hóa ra anh ta được trời gửi đến và đang tăng tốc dọc theo Ngày tận thế bằng những dòng sông đẫm máu, gây ra bệnh dịch và làm theo từng chữ trong kinh thánh.

Bình luận phim

Người dùng đang xem