Dựa trên truyền thuyết bí ẩn về kênh đào lớn Bắc Kinh-Hàng Châu. Vào năm đầu tiên trị vì của hoàng hậu Ngô, bà cùng tất cả các quan lại đi du ngoạn qua đêm ở Grand Canal, hàng ngàn người ở Lạc Dương đã đổ xô đến Long Môn chỉ để nhìn thấy thánh nhan.