Điệp vụ đoạt hồn
Xem phim

Nội dung phim

Được thuê để giành lấy thứ vũ khí biến con người thành sát nhân man rợ, tay lính đánh thuê nọ tìm cách trả thù khi em trai anh trở thành nạn nhân của thiết bị này.

Bình luận phim

Có thể bạn quan tâm