Cùng phiêu lưu nào! Hãy theo chân Kaylie, Ray Ray, Amber, Valeria, Chewy, Jackie... trong hành trình khám phá tình bạn, trò tán tỉnh và các hoạt động ngoài trời thú vị.