Elevator to the Gallows

Elevator to the Gallows (1958)

Nội dung phim

Một doanh nhân tự tin đã giết chủ của mình, chồng của nhân tình của mình, điều này vô tình gây ra một chuỗi sự kiện tồi tệ.

Bình luận phim

Người dùng đang xem