Fame

Fame (2009)

Nội dung phim

Phiên bản cập nhật của vở nhạc kịch năm 1980, tập trung vào các sinh viên của Học viện Nghệ thuật Biểu diễn New York.

Bình luận phim

Người dùng đang xem