Hoàng Phi Hồng P4

Once Upon a Time in China IV (1993)

Nội dung phim

Vương Phi Hùng phải đối phó với cả các mối đe dọa từ nước ngoài và Hiệp hội Đèn lồng Đỏ theo chủ nghĩa dân tộc trong phần tiếp theo của loạt phim kung fu nổi tiếng này.

Bình luận phim