Một Biệt đội Texas được Tình báo Anh tuyển dụng để truy tìm một tên khủng bố nguy hiểm và ngăn hắn tấn công London.