Một nhà văn đang gặp may mắn của anh ta, gặp một người phụ nữ bí ẩn bước vào cuộc sống của mình vào đúng thời điểm.