Một luật sư tài năng chuyên bảo vệ quyền công dân phải đối mặt với một quyết định đạo đức hệ trọng khi cuộc sống đơn giản, trì trệ của anh ta rơi vào hỗn loạn.