Bộ sưu tập quần đùi Minions từ loạt phim Despicable Me này bao gồm các phim nhỏ như Training Wheels, Puppy và Yellow Is the New Black.