Một nhóm bạn bị mắc kẹt trên đường đến một trận đấu bóng đá đến gần một bảo tàng tượng sáp bỏ hoang để được giúp đỡ. Nhưng các sự kiện diễn ra khiến họ phải chạy trốn khỏi những người anh em giết người quản lý nơi này.