Ngón Tay Thứ Sáu
Xem phim

Nội dung phim

Một mục sư, vốn nghiên cứu về các giáo phái, tìm đến người bạn tu sĩ đạo Phật để nhờ giúp đỡ điều tra một nhóm tín đồ mới với nguồn gốc bí ẩn.

Bình luận phim

Có thể bạn quan tâm