Vị chỉ huy trưởng Hải quân SEAL bị bắn hạ phải hướng dẫn một đứa trẻ đến nơi an toàn trước sự kiểm soát của quân nổi dậy Taliban thù địch và sống sót ở vùng hoang dã Afghanistan tàn khốc.