Nhà ta có một con ma

We Have a Ghost (2023)

Nội dung phim

Sau khi tìm thấy một hồn ma có quá khứ đen tối đang ám ngôi nhà mới của họ, một gia đình trở thành tâm điểm trên mạng và mục tiêu của một cơ quan chính phủ mờ ám.

Bình luận phim

Người dùng đang xem