Kelsey đang chạy trốn khỏi thất bại, đau khổ và tủi nhục. Để cố gắng hiểu mục đích của Chúa cho cuộc đời mình, cô đến Đài Loan để dạy tiếng Anh. Liệu bước nhảy vọt về niềm tin của cô có được đền đáp?