Kể về câu chuyện trưởng thành của thế hệ thợ may Lục Viễn trong thời đại không bình thường