Ethan và đồng đội của anh phải đối mặt với nhiệm vụ bất khả thi nhất của họ, tiêu diệt đội ngũ Sydicate, một tổ chức sát thủ xuyên quốc gia gồm những thành viên thiện chiến đang tìm cách tiêu diệt tổ chức IMF.