Khi bốn người bạn sống ở Los Angeles -- ba người đã kết hôn và một người độc thân -- gặp những biến cố cuộc đời, sự khác biệt về tài chính bắt đầu bộc lộ mặt trái của nó.