Trong một thế giới không ai nói dối, một kịch bản gia có được danh tiếng và tiền bạc, và có thể là cả cô gái trong mơ của mình, bằng cách nói những điều không đúng.