Balthazar Blake là một phù thủy bậc thầy ở Manhattan thời hiện đại đang cố gắng bảo vệ thành phố khỏi kẻ thù không đội trời chung của mình, Maxim Horvath. Balthazar không thể làm điều đó một mình, vì vậy anh ta tuyển dụng Dave Stutler, một anh chàng có vẻ bình thường nhưng bộc lộ tiềm năng tiềm ẩn, làm người bảo trợ bất đắc dĩ của mình. Thầy phù thủy cho người đồng phạm bất đắc dĩ của anh ta một khóa học cấp tốc về nghệ thuật và khoa học phép thuật, và cùng nhau, những điều khó tin này các đối tác làm việc để ngăn chặn thế lực bóng tối.