Khi người ngoài hành tinh tấn công Trái đất theo phong cách trò chơi điện tử cũ, tổng thống và những người bạn thời thơ ấu của ông (một nhóm cựu vua trò chơi điện tử) bắt tay vào hành động.