Augusta, Georgia, Hoa Kỳ, ngày 3 tháng 6 năm 2017. Sau khi làm một số việc vặt, Người chiến thắng thực tế trở về nhà và bị hai người đàn ông tiếp cận.