Replicant

Replicant (2001)

Nội dung phim

Các nhà khoa học tạo ra một bản sao di truyền của một kẻ giết người hàng loạt để giúp bắt kẻ giết người, hợp tác với hai cảnh sát.

Bình luận phim

Người dùng đang xem