Star Trek

Star Trek (2009)

Nội dung phim

Trong chuyến đi đầu tiên trên phi thuyền Enterprise, kẻ nổi loạn tự mãn James T. Kirk và người Vulcan ưa logic Spock cố đánh bại một chỉ huy người Romulan đầy thù hận.

Bình luận phim

Người dùng đang xem