Tây du ký 2: Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh

The Monkey King 2 (2016)

Nội dung phim

Sau khi thoát khỏi Ngũ Hành Sơn, Hầu Vương đồng hành cùng nhà sư trẻ đã giải thoát mình trong nhiệm vụ nguy hiểm để thu hồi các cuộn chân kinh.

Bình luận phim