Tay rock Bocchi!

Bocchi the Rock! (2022)

Nội dung phim

Không có bạn nhưng thích chơi guitar, nữ sinh cấp ba nọ tham gia một ban nhạc rock rồi dần dần cởi mở hơn.

Bình luận phim

Người dùng đang xem