Thanh tra Maigret điều tra một vụ giết người trong thế giới ngầm ở Paris.