Khi băng xã hội đen "tay to" lên kế hoạch hủy hoại thần bài, Đao Tử và một đồng minh không ngờ đến hợp lực để cùng lật đổ kẻ thù chung.