The Canterbury Tales

The Canterbury Tales (1972)

Nội dung phim

Những cái nhìn thoáng qua về Chaucer đang viết tác phẩm nổi tiếng của anh ấy được lan truyền qua sự tái hiện một số câu chuyện của anh ấy.

Bình luận phim

Người dùng đang xem