The Final Game of Death
Xem phim

Nội dung phim

Một bài tiểu luận video dài ba giờ hoàn toàn mới của Arrow Films kết hợp bản khôi phục 2K mới của tất cả hai giờ các nhật báo gốc của Lý Tiểu Long cho Trò chơi tử thần từ một chất tương tác mới được phát hiện gần đây.

Bình luận phim

Có thể bạn quan tâm