The Grudge

The Grudge (2019)

Nội dung phim

Một ác ma đầy oán hận nguyền rủa cái chết khủng khiếp nhất đền bất kỳ kẻ nào tiến vào ngôi nhà của nó.

Bình luận phim

Người dùng đang xem