Một vũ công cam kết đấu tranh để duy trì sự tỉnh táo của mình sau khi giành vai chính trong việc sản xuất Hồ Swan của Tchaikovsky.