Tại nước Trung Hoa thời xưa, Trí Minh một lòng khổ luyện tại Bắc Thiếu Lâm Tự huyền thoại với khát khao báo thù cho phụ thân bị gian thần hãm hại.