Jason lên tàu trên một "con thuyền tình yêu" dành cho tuổi teen đi đến New York, chuyến đi này sớm biến thành chuyến đi cuối cùng của những kẻ bị nguyền rủa.