Bíp bíp, lên đường thôi nào! Hãy thắt dây an toàn và cùng bé ô tô Cory Carson đáng yêu vui vẻ khám phá những con đường quanh co của Đồi Bumperton.