Khám phá nỗ lực không ngừng nghỉ và việc phát minh ra bom nguyên tử của một người đã thay đổi bản chất chiến tranh mãi mãi như thế nào, dẫn đến cái chết của hàng trăm nghìn người và gây ra sự cuồng loạn hàng loạt.